Dziś otwieramy kolejne piętro. Tempo jest zawrotne ale satysfakcja ogromna. Dziękujemy Jacek Szczechowicz i cała ekipo!!!