Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

25,00 

Ludwik Maria Grignion de Montfort żyjący w latach 1673 – 1716 jest świętym Kościoła katolickiego. Był francuskim duchownym, tercjarzem dominikańskim. Znany jest ze szczególnego przywiązania do pobożności maryjnej, którego wyrazem jest jego wyjątkowe dzieło zatytułowane „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”.

Książka ta została przez wielu ludzi uznana za fundament życia duchowego. Szczególnymi propagatorami tego tytułowego nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny byli: święty Maksymilian Maria Kolbe, kardynał Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Święty Jan Paweł II słowa zaczerpnięte z książki Ludwika Marii Grigion de Montfort „Totus Tuus” („Cały Twój”) uczynił swoją dewizą biskupią, a potem papieską.

Kategorie: ,